Onay Mühendislik ve Danışmanlık

Merhaba,

Kimyasal Mevzuatlarla ilgili GÜVENİLİR DANIŞMANINIZ olmaya devam ediyoruz. 2010 Yılından bugüne, Kimyasal Mevzuatlar Konusundakİ Danışmanınız, Kimyasal mevzuatlarında, Yetkilendirilmiş personelimizce hizmet sağlıyoruz.
Şirketlerin, Avrupa Kimyasallar Ajansı mevzuatına (ECHA) uymalarına yardımcı olmak için eksiksiz hizmetler sunuyoruz.
Üretici, İthalatçı, İhracatçı için tüm değer zinciri boyunca kimya endüstrisi şirketlerini destekliyoruz. Kimyasal mevzuatlarının danışmanlığını yaparak ürünlerinizin uluslararası pazarda satılmasını amaçlıyoruz.

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır.

KKDİK, Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.

MSDS, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı Avrupa Parlementosu ve Konseyi Kararı 30 Aralık 2008 tarihinde yayımlanmış ve 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yorum Yaz